Dette kan jaktes på nå!
Bisam 01.04 - 31.01
Mink 01.04 - 31.03
Mårhund 01.04 - 31.03
Vaskebjørn 01.04 - 31.03
Villsvin 01.04 - 31.03
Grønlandssel 02.01 - 30.09
Ringsel 02.01 - 30.09
Havert 01.02 - 30.09
Dette kan IKKE jaktes på nå!
Kråke 15.07 - 31.03
Rødrev 15.07 - 15.04
Grågås 10.08 - 23.12
Gråtrost 10.08 - 23.12
Kanadagås 10.08 - 23.12
Kortnebbgås 10.08 - 23.12
Nøtteskrike 10.08 - 28.02
Ravn 10.08 - 28.02
Rådyr (bukk) 10.08 - 23.12
Skjære 10.08 - 28.02
Storskarv 10.08 - 23.12
Stripegås 10.08 - 23.12
Villrein 20.08 - 30.09
Beverrotte 21.08 - 15.05
Brunbjørn 21.08 - 15.10
Brunnakke 21.08 - 23.12
Enkeltbekkasin 21.08 - 31.10
Grevling 21.08 - 31.01
Knoppand 21.08 - 23.12
Krikkand 21.08 - 23.12
Mandarinand 21.08 - 23.12
Ringdue 21.08 - 23.12
Røyskatt 21.08 - 15.03
Stokkand 21.08 - 23.12
Hjort 01.09 - 23.12
Fjellrype 10.09 - 28.02
Hare 10.09 - 28.02
Jerpe 10.09 - 23.12
Jerv 10.09 - 15.01
Kanin 10.09 - 28.02
Kvinand 10.09 - 23.12
Laksand 10.09 - 23.12
Lirype 10.09 - 28.02
Orrfugl 10.09 - 23.12
Rugde 10.09 - 23.12
Siland 10.09 - 23.12
Storfugl 10.09 - 23.12
Svartand 10.09 - 23.12
Sørhare 10.09 - 23.12
Toppand 10.09 - 23.12
Dåhjort 25.09 - 23.12
Elg 25.09 - 23.12
Muflon 25.09 - 23.12
Rådyr 25.09 - 23.12
Bever 01.10 - 30.04
Fasan 01.10 - 15.10
Ekorn 01.11 - 15.03
Mår 01.11 - 15.03
Ulv 01.12 - 31.05
Steinkobbe 02.01 - 30.04
Gaupe 01.02 - 31.03

Last generated: 14.06.2024